BENJAMIN klub se zaměřuje na organizování a realizaci především pohybových volnočasových aktivit pro děti i jejich rodiče.

Nabízíme programy pro děti od 9 měs. do 12 let, které probíhají na bázi dobrovolnosti bez jakéhokoli důrazu na výkonnost. Všcchny programy jsou zaměřeny na zdravý pohyb a vedou k předcházení problémů pohybového aparátu. Programy pro děti plně respektují věk dítěte. Pro motivaci dětí k činnosti využíváme jejich vlastní zájem a nadšení ze samotného pohybu nebo učení se. Takto postavené aktivity využívající v přístupu k dětem i rodičů zejména pozitivních prožitků, přinášejí rodinám i všem, kteří se v Benjaminu na chodu sdružení podílejí, radost ze společné práce i pokroku.
Naše tělocvična je vybavena množstvím pomůcek, jako jsou velké míče,  lavičky, tunely, trampolíny, obruče nebo švihadla. Při cvičeních je využíváno i velké množství pomůcek na jemnou motoriku.

Klub se zaměřuje i na dospělé klienty, především z řad maminek dětí, pro které nabízíme kondiční cvičení s možností hlídání dětí. V nabídce máme cvičení pilates, cvičení na bosu nebo velkých míčích.

Dále pořádáme též  jednodenní akce pro děti jako je dětský den, Mikulášská nebo výtvarné dílny a  víkendové akce pro maminky s pohybovým nebo výtvarným programem.

 

 

 

 


Kontakt

Benjamin klub

Vejvanovského 1610
149 00 Praha 11 - Háje


m: 603 468 151
tel: 272912124

Úřední hodiny:
po - pá 10 - 12 hod