HISTORIE KLUBU

Založení klubu Benjamin se váže k roku 1997. Na začátku byla myšlenka vytvořit centrum, které by nabízelo volnočasový, celodenní program pro celou rodinu. Klub se zabydlel v Praze na Jižním Městě a podařilo se mu vytvořit takovou nabídku služeb, která brzy přilákala děti s rodiči nejen z této oblasti.

V roce 1998 došlo k našemu přechodu pod občanské sdružení Futurum, ve kterém jsme se zapojili do aktivit Centra rané péče pro děti se speciálními potřebami. To poskytovalo rodinám s dětmi odborné služby jako např. krizovou intervenci, psychoterapii i poradenství v nejrůznějších oblastech života malých dětí (od 0 do 6 let). Programy klubu Benjamin navazovaly na potřeby klientů rané péče a nabízely aktivní formu společně stráveného času, možnost integrace dětí s problémy ve vývoji (především dětí s hyperaktivním syndromem), výchově či dětí handicapovaných.

Program Benjaminu se od začátku svého vzniku zaměřuje na vyplnění volného času rodin s dětmi. Hlavní náplní je především rozvoje interakce mezi dítětem a rodičem v rámci pohybově edukačních programů, bezpečný a zdravý pohyb dítěte, který přispívá celkovému zdravému vývoji a prevenci dětských úrazů. Významné je zároveň i to, že si dítě od raného věku navykne na pravidelné aktivity a má tak alternativu pro období dospívání, kdy je ovlivňováno spoustou negativních jevů, jako je toxikománie, alkoholismus, apod. Programy pro děti i dospělé mají též za úkol působit na osvětu v oblasti prevence civilizačních chorob a problémů s pohybovým aparátem.

Od roku 1998 jsme mohli díky finanční podpoře různých subjektů i jednotlivců rozvíjet činnost klubu. V první řadě bylo za poskytnuté dary možné vybavit tělocvičny potřebnými pomůckami a to hlavně pro rozvoj těch nejmenších. Byly to balanční míče, válce, šikmé plochy a schůdky pro nácvik a zdokonalení vzpřimování a chůze, speciální pomůcky pro rozvoj jemné motoriky.

V roce 2000, kdy jsme se přesídlili do prostor objektu Janouchova 671, se nám díky finanční podpoře podařilo uvést objekt do chodu. Byly zrekonstruovány toalety, kryty na topení, dětské židličky. Přepažením tělocvičen byly vytvořeny 2 herny a vybaveny herními prvky a stolky a židlemi. Objekt byl zabezpečen alarmem. Díky těmto úpravám se z dlouho nevyužívaných prostor školky staly velmi útulné místnosti, které se brzy naplnily dětmi s rodiči.

Mezi roky 2002 – 2009, kdy v centru probíhaly školení i semináře, se díky finanční podpoře vybavila místnost pro posluchače židlemi. Postupně došlo k rekonstrukci hygienického zázemí a zakrytí pískoviště sítí. Do tělocvičen byly nakoupeny nové lavičky a další nářadí. Pro další nové programy Hravé učení a Cipísek, který integroval děti s hyperaktivním syndromem, byly pořízeny balanční podložky a další nářadí a náčiní pro rozvoj jemné motoriky, které nejen jim umožnilo zábavnou formou cvičení rozvíjet správné držení těla, procvičovat koordinaci a obratnost. Originální nové Montessori pomůcky odkrývají dětem další možnosti seznámení se se světem a jeho zákonitostmi. Pro menší děti znamenají rychlejší rozvoj s možností využití citlivých období jejich vývoje, což v konečném výsledku přináší lepší start v oblastech rozvoje řeči, psaní, aritmetiky a geometrie.

Veškeré prostředky získané v tomto období nám pomohly ke zkvalitnění přístupu k dětem a umožnily nám nabídnout dětem i rodičům různé alternativy výchovy a vzdělávání, které pro ně jsou motivací i při domácím vzdělávání.

Návazně na tyto aktivity nabízíme rodičům různé formy vzdělávacích seminářů, při kterých přímo v centru získají praktické zkušenosti. Seznamují se s pomůckami, se kterými u nás pracujeme a proč a jak dětem pomáhají ve vývoji i přípravě na další vzdělávání.

V roce 2012 se klub díky podpoře městské části Prahy 11 přestěhoval do prostor ve Vejvanovského ul. 1610, kde sídlí dodnes. V roce 2014 proběhla transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, která plynně navázala na všechny aktivity, které do té doby sdružení provozovalo.

Od 1. 9. 2014 nese celá organizace nový název FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o.p.s.

 

 

 


Kontakt

Benjamin klub

Vejvanovského 1610
149 00 Praha 11 - Háje


m: 603 468 151
tel: 272912124

Úřední hodiny:
po - pá 10 - 12 hod